ตลาดพระท่าพระจันทร์ แหล่งรวมซื้อขายพระเครื่อง ถือว่าเป็นศูนย์พระเครื่องใหญ่ที่สุด ที่บรรดาเซียนพระและนักสะสมให้ความสนใจตั้งแต่ในอดีต จนถึงปัจจุบัน

read more