ตลาดพระท่าพระจันทร์ แหล่งรวมพระเครื่อง ที่เก่าแก่ที่สุด

ตลาดพระท่าพระจันทร์ แหล่งรวมพระเครื่อง ที่เก่าแก่ที่สุด

ตลาดพระท่าพระจันทร์ แหล่งรวมซื้อขายพระเครื่อง ถือว่าเป็นศูนย์พระเครื่องใหญ่ที่สุด บรรดาเซียนพระและนักสะสมให้ความสนใจตั้งแต่ในอดีต จนถึงปัจจุบัน ดึงดูดผู้ที่สนใจและศรัทธาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมากันอย่างไม่ขาดสาย ถือว่าเป็นศูนย์พระเครื่องขนาดใหญ่...